WERNER IN DARJA GAJŠEK SKUPNI DUET POKLONILA KRALJICI LJUDSKIH SRC- SIMONI WEISS

V ŽIVO