Prvo mesto v mednarodnem tekmovanju harmonikarjev je osvojila Danaja Grebenc

V ŽIVO