Glasbeni kviz

1961

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V IGRI ZNANJA, HITROSTI (spretnosti) »GLASBENI KVIZ«

 

Pod imenom »GLASBENI KVIZ« se upoštevajo vse oddaje pri katerih gledalec pokliče na 090 70 70 . Ti splošni pogoji določajo način delovanja storitve igre, ki temelji na oddaji “GLASBENI KVIZ”.

 

  1. Organizator v igri znanja: Organizator v igri znanja ” GLASBENI KVIZ” je družba ČARLI d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana.
  2. Opis: GLASBENI KVIZ je spretnostni kviz, ki temelji na znanju in hitrosti (spretnosti) in jo ustvarja družba ČARLI d.o.o.., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: producent) za televizijo GOLICA TV. Oddaja temelji na poučnih in informativnih vsebinah in sicer s področja zemljepisa, glasbe, etnologije, zgodovine, kulturne umetnosti, pa tudi slovenskih ljudskih običajev, zdravilstva, domače obrti in ljudskega izročila. Informacije, ki se nanašajo na to, kako sodelovati v oddaji in tiste povezane z nagradami, predstavljajo del teh pogojev. Oddaja je na sporedu na GOLICA TV, kjer pred vsako oddajo voditelj ali voditeljica pove kje se nahajajo splošni pogoji. Med vsako oddajo bo voditelj ali voditeljica gledalcem zastavljala različna vprašanja s področja splošne izobrazbe ali druga vprašanja, ki temeljijo na znanju in hitrosti (spretnosti) s področja zemljepisa, glasbe, etnologije, zgodovine, kulturne umetnosti, pa tudi slovenskih ljudskih običajev, zdravilstva, domače obrti in ljudskega izročila. K sodelovanju se lahko prijavijo le slovenski državljani, starejši od 18 let. Uslužbenci producenta ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij povezanih s tem tekmovanjem ne smejo sodelovati v oddaji. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. Vsaka tovrstna prijava bo štela za neveljavno. S klicem na premijsko telefonsko številko objavljeno v teh pogojih, se uporabnik storitve strinja, da je s temi pogoji seznanjen in jih v celoti sprejema.
  3. Sodelovanje: Vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje in misli, da pozna pravilen odgovor, lahko znotraj časovnega okvira, ki je tekom oddaje določen za posamezno vprašanje, pokliče na ustrezno premijsko telefonsko številko: 0907070 (iz omrežij Telekoma Slovenije, T-2, Amisa, In.life, IT TEL, Mega M, Softneta, Mobitela, Simobila in Tušmobila), kjer se ob vzpostavitvi zveze oglasi glasovni odzivnik. Sodelujoči lahko počaka na liniji dokler v režiji ne sprejmejo njegovega klica in ga posredujejo v studijo, kjer lahko odgovarja na vprašanje. Cena minute z vključenim DDV-jem znaša 1,99EUR z vključenim DDV iz omrežja Telekom Slovenije d.d. Ceno minute iz drugih omrežij določa telekomunikacijski operater. Izmed vseh klicočih uporabnikov, ki kličejo iz omrežja Telekoma, T-2, Amisa, In.life, IT TEL, Mega M, Softneta, Mobitela, Simobila in Tušmobila, bo najhitrejši klicatelj za vsako uganko povezan s studiem z neposrednim vklopom v oddajo. Klicatelj bo v živo povezan s studiem oddaje in zaprošen za odgovor na ustrezno vprašanje oz. uganko. V primeru nepravilnega odgovora, se lahko vprašanje ponovi in s studiem poveže prvega klicatelja, ki pokliče v oddajo. Uporabniki, ki se jih v živo poveže s studiem, morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in upoštevati vsa navodila.
  4. Potek komunikacije: Producent in/ali voditelj/ica imata pravico prekiniti klic ali zavrniti izdajo nagrade, če presodita, da se uporabnik obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili televizijskega predvajanja, katerimkoli zakonom ali drugim predpisom. Klicatelji ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed ali preklinjati, in ne smejo izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Uporabniki so za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v oddaji v živo odgovorni izključno sami.
  5. Nagrade: Tisti sodelujoči, ki bodo v živo povezani s studiem in ki bodo pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje ali uganko, so upravičeni do nagrade, ki je namenjena za pravilno rešitev uganke oz. dela uganke. Nagrade, dodeljene v okviru oddaje, bodo dostavljene v roku do 40-ih delovnih dni od dneva oddaje, v kateri so bile podeljene. V ta rok se ne všteva čas od dne, ko je bil dobitnik pozvan k predložitvi za dostavo potrebnih oz. zahtevanih podatkov, do dne, ko je te podatke predložil ponudniku storitve oz. za dostavo nagrad pooblaščenemu podizvajalcu. Nagrade so neprenosljive in nespremenljive. Odgovornost podeljevanja nagrad nosi producent Čarli d.o.o., čigar odločitev v vseh s pogoji sodelovanja v oddaji in upravičenostjo do nagrade povezanih zadevah velja za dokončno.
  6. Dodatne informacije: Te pogoje je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo na osnovi javne obljube nagrade po 207. členu Obligacijskega zakonika, ki pravi, da: “Z javnim razpisom dana obljuba nagrade tistemu, ki opravi določeno dejanje ali doseže kakšen uspeh ali obljuba, dana pod kakšnim drugim pogojem, veze tistega, ki jo je dal, da jo mora izpolniti.” Pravico do nagrade pa ima tisti, ki prvi opravi dejanje, za katero je bila nagrada obljubljena (prvi odstavek 209. člena OZ).Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in ustrezno hranijo. Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja, telefonskih linij ali komunikacije.
  7. Cenik klicev na premijsko telefonsko številko: Klic na navedeno premijsko telefonsko številko iz omrežja Telekom Slovenije se uporabniku zaračuna po ceni 1,99EUR z vključenim DDV na minuto vzpostavljene veze. Iz drugih omrežjih ceno določa pristojni telekomunikacijski operater.
  8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnikov: Vsi osebni podatki, ki bodo ponudniku posredovani s strani uporabnikov storitve, bodo namenjeni izključno za namene pošiljanja podeljenih nagrad. Ponudnik storitve oz. za izplačilo nagrad pooblaščeni podizvajalec se zavezujeta, da bosta poslane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. 94/2007 in spremembe) in veljavnimi podzakonskimi predpisi, ter da jih ne bosta posredovala tretjim osebam.
  9. Splošni pogoji sodelovanja v igri znanja GLASBENI KVIZ: Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči klicatelj strinja s pravili igre. Šteje se, da s klicem na v teh pogojih navedeno premijsko številko sodelujoči pristane na pričujoče pogoje v zvezi z igro v celoti.
  10. Pomoč uporabnikom: za morebitna dodatna vprašanja v zvezi z igro znanja »GLASBENI KVIZ« in nagradami, ter v zvezi z reklamacijami lahko uporabniki pokličejo na telefonsko številko 01/5000-505 vsak delovni dan v tednu med 11.00 in 12.00 uro.

SPLOŠNI POGOJI VELJAJO OD 6.3.2017

IN V CELOTI ZAMENJUJEJO PRAVILA, KI SO BILA V OBJAVI DO 5.3.2017, do 5.3 veljajo pravila objavljena 1.9.2015

 

Komentarji